"Det er en skamplet for ethvert samfund – og i særdeleshed, når man kalder det for et velfærdssamfund!"

Torsten Gejl lagde ikke fingre imellem, da han i dag havde beskæftigelsesminister Peter Hummelgard Thomsen (S) i samråd om de mange hundrede danskere, der har været sendt i ressourceforløb og arbejdsprøvning, imens de har været alvorligt syge eller døende.

Ministeren vil afvente resultatet af den krtitiske gennemgang af området, som bliver iværksat i foråret. Vi mener ikke, at vi kan være bekendt at vente.

Derfor ønsker vi en midlertidig løsning, hvor vi indfører en slags "livline" for dødssyge mennesker – et lægefagligt veto – der kan fritage dem fra systemets krav.

Det sidste, man oplever her i livet, må ikke være et opslidende ressourceforløb.

Vi fastholder presset
Alternativet via Facebook

READ ALSO  2 women injured in Swiss department store attack, police ‘haven’t ruled out terrorism’