SE: Svend Auken pris overrakt af Kirsten Brosbøl på kongressen 2014

Socialdemokratiet via Youtube

READ ALSO  A Guide to the Militarization of America's Police