Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen via Facebook

FV DAG 17: STYRK PSYKIATRIEN, STØT SÅRBARE UNGE
…Ondt i livet kan ramme os alle. I dag har valgkampen fokuseret på vilkårene i psykiatrien, bl.a. med en S-plan.
…I Regeringen har vi selv været i gang, og vi har lagt en psykiatrisk plan frem med konkret hjælp til sårbare unge og til andre, der har hjælp behov; vi styrker den forebyggende indsats og giver gratis psykologhjælp til unge med angst, depression og sætter ind mod spiseforstyrrelser. Psykiatrien under ét styrkes med, hvad der svarer til 1,5 mio. kr. dagligt – i alt 2,1 mia. kr. mere frem til 2022.
….Særligt mange unge er udsatte. For os voksne, der ikke er digitalt ”indfødte” i forhold til sociale medier, kan det være svært at forstå, hvilket forventningspres unge dér kan opleve, på uddannelserne og i samfundet i øvrigt. At barren bliver sat så højt i vores højeffektive samfund, at det særligt stresser sårbare unge, i særdeleshed flere af de unge piger og kvinder.
….Knap hver fjerde af de 16-24-årige piger angav i 2017, at de har et dårligt mentalt helbred – hos drengene var det 13 pct. 4 ud af ti piger angav, at de har et højt stressniveau, og næsten hver fjerde af drengene. Vi ser selvskader, spiseforstyrrelser eller andre tegn på at hverdagen er svær at bære. Dem skal vi hjælpe.
…Men vi skal gøre mere for at undgå, at det kommer så vidt. Derfor har vi nedsat såvel et stresspanel som et ungepanel, der bl.a. er kommet med forslag til flere frirum for unge, lettere adgang til tidlig hjælp osv.
….Jeg vil arbejde for, at vi ikke glemmer de unge, der har det svært, og alle de der har sygdom i sindet. De skal opleve en varm hånd, når hverdagen bliver svær.

READ ALSO  Kina betaler amerikanske medier for at publicere propaganda