Socialdemokratiet via Youtube


Socialdemokratiet mener, at en finansskat sikrer større stabilitet og beskytter os mod fremtidige kriser på finansmarkedet. Vi har derfor besluttet os for at stemme for en europæisk skat på finansielle transaktioner. Læs mere her: https://goo.gl/WmwCMc

READ ALSO  Water cannons & mounted officers: Unauthorized anti-lockdown rally in Amsterdam invokes strong police response (VIDEOS, PHOTOS)