SE: Simon Emil Ammitzbølls (LA) tale til Kulturnatten på Christiansborg

Liberal Alliance via Youtube

READ ALSO  SE: Wall Street Week - Full Show (07/03/2020)