Alternativet via Youtube


Hør Uffe tale om Alternativets mærkesag _mindre stat, mere samfund!_
Alternativet vil slippe Danmarks offentlige institutioner fri og give
de offentlige ansatte og medarbejdere lang større indflydelse på deres
egen arbejdssituation.
Der skal gøres op med kontrolkulturen og ind med tilliden – så vi kan
slippe kreativiteten og de gode ideer løs!

READ ALSO  SE: Economist Rosenberg Sees Downward Pull on Treasury Yields