Alternativet via Youtube


Niko Grunfeld var forleden inviteret i Kolle Bolle Kollektivet i Århus
Nord. Her blev Alternativet drøftet og politikken diskuteret!

READ ALSO  SE: Jobless Claims Unexpectedly Rise for Second Straight Week