Enhedslisten via Youtube


Hvorfor afleverer vores politikere en stor del af deres løn til partiet? Hvorfor har vi en rotationsregel? Og hvorfor tager vi ikke mod partihoppere eller tillader dobbeltmandater?

I Enhedslisten gør vi tingene lidt anderledes end andre partier. Det gør vi, fordi vi forsøger at tage demokratiet alvorligt – også når det giver os nogle benspænd.

Her er fire principper du får med, når du stemmer på Enhedslisten til kommunal- eller regionalvalget:

1️⃣ Vores rådmænd, borgmestre og fuldtidspolitikere afleverer en stor del af deres løn til partiet, så de lever som almindelige mennesker. Vi har ingen rige sponsorer i ryggen, men får vores valgkampe sponsoreret af vores politikere. Vores kommunal- og regionalpolitikere afleverer også en del af deres vederlag til deres lokalafdeling.

2️⃣ Vi har et rotationsprincip, som betyder, at vores fuldtidspolitikere ikke kan “gro fast” på taburetterne og miste kontakten til virkeligheden udenfor murene. Det gælder borgmestre, rådmænd og folketingspolitikere.

3️⃣ Vi afviser “dobbeltmandater”, så vores politikere kan ikke sidde i fx Folketinget og byrådet på samme tid. De skal hellige sig det enkelte politiske hverv i stedet for.

4️⃣ Som eneste politiske parti tager vi ikke imod partihoppere. Når en politiker er valgt ind for ét parti, synes vi, at det er respektløst overfor vælgerne at tage mandatet med over til et andet parti.

Her fortæller Pelle Dragsted om nogen af principperne.

READ ALSO  51 adverse reactions reported & 1 person hospitalized in Delhi as India begins world’s largest Covid-19 vaccination program