Politics

Se Pas på vores klode

By  | 

SF via Facebook

Vi er den første generation, der mærker klimaforandringerne. Vi er også den sidste generation, som kan gøre noget ved dem💚
SF har tre forhandlingskrav til en ny rød regering:

🌍 Danmark skal have verdens mest ambitiøse klimalov
🌍 En grøn milliard hvert år til skov, vild natur og til at beskytte dyre- og planteliv
🌍 Bekæmp forurening og pesticider i vores drikkevand

Er du enig? Så sæt dit kryds ved SF ✏️




Print Friendly, PDF & Email

Hold dit netværk orienteret

READ ALSO  The mass murder of Polish intellectuals — and the German Nazis who got away with it