SF via Facebook

Vi er den første generation, der mærker klimaforandringerne. Vi er også den sidste generation, som kan gøre noget ved dem💚
SF har tre forhandlingskrav til en ny rød regering:

🌍 Danmark skal have verdens mest ambitiøse klimalov
🌍 En grøn milliard hvert år til skov, vild natur og til at beskytte dyre- og planteliv
🌍 Bekæmp forurening og pesticider i vores drikkevand

Er du enig? Så sæt dit kryds ved SF ✏️
READ ALSO  Israeli military braces for ‘possible US strike on Iran’ during ‘sensitive’ days of Trump presidency – reports