Dansk Folkeparti via Youtube


Mød Mette Dencker. Hun er bl.a. Dansk Folkepartis ordfører for landdistrikter og øer. Hun har igennem mange år arbejdet for at sikre trafikal ligestilling – at det …

READ ALSO  The Mullahs and Hezbollah, Lords of Drug Smuggling