SE: Malene Busks tale til kongressen 2014

Socialdemokratiet via Youtube

READ ALSO  SE: Keiser Report | Generation TikTok Targets Trump | E1566