SE: Liberal Alliance anbefaler NEJ til afstemningen om at afskaffe retsforbeholdet d. 3. december

Liberal Alliance via Youtube


En afskaffelse af retsforbeholdet vil betyde, at et simpelt flertal i Folketinget fremover vil kunne afgive dansk suverænitet på retsområdet til EU. I praksis vil denne …

READ ALSO  SE: 'Hope We Don't Drift Back' on Discrimination Movement, Says Project Include CEO