Liberal Alliance via Youtube


En afskaffelse af retsforbeholdet vil betyde, at et simpelt flertal i Folketinget fremover vil kunne afgive dansk suverænitet på retsområdet til EU. I praksis vil denne …

READ ALSO  SE: Twilio CEO Says Software Is Key to Survival for Companies