SE: Lars Boje Mathiesens taler til årsmødet '19

Nye Borgerlige via Youtube


Lars Boje Mathiesen taler til Nye Borgerliges årsmøde 2019 i DGI-huset i Vejle

READ ALSO  SE: Keiser Report 1562