Socialdemokratiet via Youtube


Tre borgmestre fortæller her om konsekvenserne af regeringen og Dansk Folkepartis såkaldte omprioriteringsbidrag, der vil indføre minusvækst på den nære …

READ ALSO  Survivors of Ireland’s mother-and-baby homes accuse govt of whitewashing ‘illegal’ vaccine trials on children