SE: Jonas Bjørns tale til kongressen 2014

Socialdemokratiet via Youtube

READ ALSO  SE: 'Bloomberg Technology' Full Show (07/01/2020)