SE: Giver kvalitetsrapporter mere kvalitet?

Radikale Venstre via Youtube


Marianne Jelved svarer på spørgsmål om vores skole. Se mere og spørg selv Marianne på http://radikale.dk/voresskole.

READ ALSO  SE: Keiser Report 1564