Politik

Se Et værdigt liv med handicap

By  | 

Enhedslisten via Facebook

Kommunernes nedskæringer truer grundlaget for et værdigt liv med handicap. Ankestyrelsen har fundet fejl i 68 procent af de afgørelser, som borgere har klaget over inden for botilbud, beskyttet beskæftigelse og personlig hjælp.

Vi mener, at borgere med handicap skal have den fornødne hjælp – uanset kommunale serviceniveauer – og kommuner må ikke kunne tjene på at bryde loven ved f.eks. ulovlige afslag på hjælp. Det burde sige sig selv!
Print Friendly, PDF & Email

Hold dit netværk orienteret

Please Donate To Bitcoin Address: [[address]]

Donation of [[value]] BTC Received. Thank You.
[[error]]