Enhedslisten via Facebook

Vi skal have balance mellem familie- og arbejdsliv.
Derfor vil Enhedslisten sikre:📍Minimumsnormeringer i vores daginstitutioner.📍Øremæret barsel til fædre eller medforældre.📍Bedre rettigheder til medforældre.📍Mulighed for nedsat tid til familier.
Hvis du er enig, stem på Enhedslisten.
READ ALSO  ‘Blackout challenge’: Death of child participating in TikTok game prompts investigation by Italian authorities