Dansk Folkeparti via Youtube


I de kommende år vil antallet af ældre i Danmark stige, og for Dansk Folkeparti er det afgørende, at alle seniorer får så tryg og god en alderdom som …

READ ALSO  Erdogan says Macron needs ‘mental health treatment’ and doesn’t understand freedom of religion