Finanz TV

SE: Borgerlig Renæssance – Frihed

By  | 

Nye Borgerlige via Youtube


Når vi nyder borgerlige frihedsrettigheder i det danske samfund, er det fordi, mennesker før os har haft muligheden for at tænke nye tanker og viljen til at omsætte disse til konkret handling.

Som borgerlig ved man, at friheden ikke kommer af sig selv, men at den skal bruges, udvikles og forsvares. Også over for staten og politikere, der alt for ofte er alt for hurtige til at tiltage sig magt over borgernes liv.

Læs mere om, hvorfor vi har brug for en Borgerlig Renæssance: https://nyeborgerlige.dk/vi-har-brug-for-en-borgerlig-renaessance/

Print Friendly, PDF & Email

Hold dit netværk orienteret

READ ALSO  Germany: Thuringia's ex-premier makes new offer after far-right vote debacle