Nye Borgerlige via Youtube


For at sikre fremskridt må samfundet være borgerligt
For en borgerlig er fremskridt en forbedring og videreførelse af det, der har skabt et af verdens mest velhavende, frie og lykkelige samfund.

Borgerlige er fornuftige, fremsynede og optimistiske og ved, at forskning og fri vilje skaber løsninger på udfordringer og fremskridt for samfund.

Alle samfund er afhængige af, at borgere individuelt og i samarbejde skaber fremskridt for dem selv og det samfund, de er en del af. Derfor er borgerlige optagede af at sikre et fundament for fremskridt og privat virkelyst. I dette borgerlige fundament ligger en bevidsthed om, at fremskridt er betinget af orden i samfundet.

Med udgangspunkt i en kristen kulturarv, der giver plads til spørgsmål og tvivl, har vi fremmet nysgerrighed og opfindsomhed. Det har sammen med en ansvarlig økonomi skabt fundamentet for den udvikling, vi bygger videre på. Derfor skal vi værne om det, vores samfund bygger på, så vi kan blive ved med udvikle og skabe de fremskridt, der vil medføre forbedringer og et endnu bedre liv for kommende generationer.

Læs mere her: https://nyeborgerlige.dk/vi-har-brug-for-en-borgerlig-renaessance/

READ ALSO  SE: Economist Rosenberg Sees Downward Pull on Treasury Yields