Socialdemokratiet via Youtube


Hvis et barn oplever, at en forælder slår den anden forælder, så er barnet et voldsoffer. Man skal ikke lægge mere vægt på forældrenes ret til at være sammen med sit barn, end man lægger vægt på, at barnet skal have ret til at have en tryg barndom.
Vi vil kæmpe for børns rettigheder, så alle børn får den barndom de fortjener.

READ ALSO  Negative Covid-19 test to become MANDATORY for Slovakians to go to work, visit countryside