Liberal Alliance via Youtube


Finansministeriet er i dag kommet med tal for, hvad vores stigende levealder vil betyde for dansk økonomi efter 2020. Vi har som de eneste en klar og gennemregnet plan for dansk økonomi,
der allerede har taget højde for udviklingen. Den er gennemregnet af Finansministeriet selv, og skaber både vækst og øget beskæftigelse i Danmark.

READ ALSO  SE: Goldman Sees 18% Total Returns for Asian Stocks in 2021