Via Dansk Industri


Sammen om fremtidens byggeri

Analyse gennemført som et projekt mellem Chalmers Universitet, BIMobject og DI Byg, undersøger byggeomkostningerne i Danmark og potentialerne for at optimere processen med henblik på at reducere byggeomkostningerne og styre byggeriet…READ ALSO  Indkomstfremgang i 2019