Sammen med Mia Wagner havde jeg her til eftermiddag inviteret til peptalk i min …

Finansminister Kristian Jensen via Facebook

Sammen med Mia Wagner havde jeg her til eftermiddag inviteret til peptalk i min valgbutik. Vi talte meget om mod, og om hvordan mod rigtig ofte er at turde fejle og turde spørge om hjælp.
Selv fortalte jeg om politisk iværksætteri, og om hvordan vi som politikere skal blive bedre til at samarbejde fremfor at modarbejde hinanden 👍

READ ALSO  US Needs to Review its IRF Report on India