Via Danmarks Statistik

Studerende ved ordinære uddannelser i Danmark (tillæg) 1990-2019 gymnasier

For studenter med karaktergennemsnit blandt de øverste 10 pct. i deres årgang har især syv akademiske uddannelser været populære i de seneste tre årtier. Som første uddannelse efter gymnasiet er topstudenterne i perioden fra 1990-2019 oftest startet på medicin, jura, statskundskab, ingeniør, psykologi, HA almen erhvervsøkonomi eller matematisk-fysisk uddannelse. Medicin, statskundskab og jura har været blandt de fem mest populære uddannelser i hele perioden.

Andel topstudenter, der påbegynder en af de fem mest populære akademiske uddannelserKilde: baseret på særkørsel på Danmarks Statistiks Elevregister.

Kun få topstudenter valgte ikke-akademiske uddannelser

I perioden 1990-2019 valgte mellem 11 pct. og 21 pct. af topstudenterne at påbegynde en ikke-akademisk uddannelse efter endt gymnasieeksamen. Folkeskolelærer har været et populært valg, der som den eneste ikke-akademiske har været blandt de fem mest populære i alle femårsperioderne. Derudover har også kontoruddannelsen været et relativt populært uddannelsesvalg siden 1995.

De fem mest populære ikke-akademiske uddannelser blev fra 1990 til 2019 valgt af mellem 4 pct. og 9 pct. af topstudenterne. Til sammenligning valgte mellem 30 pct. og 39 pct. de fem mest populære akademiske uddannelser.

Andel topstudenter der påbegynder en af de fem mest populære ikke-akademiske uddannelserKilde: baseret på særkørsel på Danmarks Statistiks Elevregister.

Betydelig forskel i uddannelsesvalg efter karaktergennemsnit

Der er stor forskel på, hvilke uddannelser studenter med forskelligt karaktergennemsnit vælger. Inddelt i grupper med 10 pct. af samtlige studenter i hver ses, at:

mellem 79 pct. og 89 pct. af topstudenterne i alle femårsperioder 1990-2019 påbegyndte en akademisk uddannelse efter gymnasieeksamen.

mellem 40 pct. og 47 pct. af alle studenter samlet påbegyndte en akademisk uddannelse efter gymnasieeksamen.

Læs mere i Nyt fra Danmarks Statistik 2019:235.

Kilde: baseret på særkørsel på Danmarks Statistiks Elevregister.