Tal og statistik

Samfundsøkonomisk gevinst på 1 mia.kr. om året ved fuld liberalisering af taxaområdet

By  | 

Via CEPOS

CEPOS-analyse af potentialet ved en liberalisering af taxaområdet. Analysen viser, at den samfundsøkonomiske gevinst ved en liberalisering udgør omkring 1 mia.kr. om året.

Analysen er gennemført for CEPOS af Lauritzen Consulting v/ Finn Lauritzen; tidligere mangeårig direktør for Konkurrencestyrelsen.

“Det eneste udestående spørgsmål på taxaområdet i Danmark efter det seneste taxaforlig synes at være holdningen til, om man skal tillade app-baserede eller netværksbaserede taxaløsninger. Det er et problem, at samfundet går glip af et betydeligt potentiale på forsigtigt vurderet 1 mia.kr. om året ved ikke at tillade netværksbaserede tjenester”, udtaler analysechef Otto Brøns-Petersen, CEPOS.

”Der er ingen gode argumenter for at undlade en fuld liberalisering af taxaområdet. Analysen peger samtidig på, at de politiske betænkeligheder kan klares, uden i praksis at holde Uber ude. F.eks. kan man indføre en obligatorisk indberetningspligt til Skat”, udtaler analysechef Otto Brøns-Petersen, CEPOS.

”Som en overgangsordning til et frit marked for digitale tjenester kunne man gennemføre et udbud, hvorefter op til fx tre netværkstjenester for en treårig periode kunne få tilladelse til at drive netværksbaserede taxatjenester. Et sådant udbud ville også påføre Uber konkurrence”, udtaler analysechef Otto Brøns-Petersen, CEPOS.


Print Friendly, PDF & Email

Hold dit netværk orienteret

Please Donate To Bitcoin Address: [[address]]

Donation of [[value]] BTC Received. Thank You.
[[error]]