Via Danmarks Statistik

Firmaernes salg ekskl. energi

Sæsonkorrigeret

349,0 mia. kr.

Oktober 2019

+3,2 %

September – oktober 2019

Firmaernes køb og salg oktober 2019

Firmaernes samlede salg steg 3,2 pct. fra september til oktober. Fremgangen er en konsekvens af, at salget til udlandet er steget. Firmaernes samlede salg er ekskl. energi, korrigeret for normale sæsonudsving og effekten af handelsdage.

Firmaernes salg i løbende priser, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/fiks11 .

Brancher med fremgang i salg til udlandet

Henover året har der været fremgang i salget til udlandet. Industri og energiforsyning bidrog mest til fremgangen i salget til udlandet i 2019. Fra statistikken over handlen med udlandet ses, at eksporten til udlandet er steget 7,5 pct. i de første ti måneder af 2019 (se Udenrigshandel med varer i Nyt fra Danmarks Statistik 2019:457). Fremgangen i eksportomsætningen i september og oktober skal blandt andet ses i lyset af, at salget af patenter til udlandet er steget.

Firmaernes salg til udlandet i løbende priser, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/fiks22.

Tilbagegang for både byggeri og detailhandel

For to klassiske konjunkturindikatorer ses en tilbagegang fra september til oktober, byggeri faldt med 0,2 pct. og detailhandlen faldt med 1,2 pct. Salget er korrigeret for normale sæsonudsving og effekten af handelsdage.

Revisioner og særlige forhold

Firmaernes salg i alt ekskl. energi mv. revideres løbende som følge af ændrede momsangivelser fra virksomhederne. Det sæsonkorrigerede salg for september 2019 er revideret fra 333,6 kr. (se den seneste opgørelse i Nyt fra Danmarks Statistik 2019:421) til 338,1 mia. kr. Det er en opjustering på 4,5 mia. kr., hvilket svarer til et stigning på 1,3 pct.READ ALSO  Danskerne forventer fortsat stigende boligpriser i 2021