Via Finansministeriet

Regeringen ønsker, at kommuner med vækst, tilflytning og gode skattegrundlag skal øge hjælpen til de kommuner, som af forskellige grunde har det svært. 

Desuden vil regeringen i de kommende år kompensere kommunerne for vækst i demografi, så der bliver råd til velfærd i kommunerne. 

Regeringen lægger nu tal frem for, hvordan regeringen vil sikre bedre velfærd i hele landet gennem en mere retfærdigt udligning. 

Social- og indenrigsminister Astrid Krag siger:

Danmark er for lille et land til store forskelle. Vi vil sikre et Danmark i bedre balance. Regeringen lægger med sit udspil op til et nyt udligningssystem, hvor vi flytter 1,4 mia. kr. fra hovedstadsområdet til provins- og yderkommuner.  Vi vil også give en række kommuner kompensation for, at der i nogle år har været en skævhed i udligningen, som skyldes manglende oplysninger i uddannelsesstatistik. Kommunerne skal have bedre mulighed for at sikre velfærden nu og i fremtiden.

Fungerende finansminister Morten Bødskov siger: 

Økonomiaftalen med kommunerne var første skridt i at sætte velfærden først. Med regeringens udspil til en udligningsreform tager vi nu det næste skridt, så vi sikrer, at der er råd til velfærd i hele landet. Det er en ny retning for velfærden, og derfor har regeringen også forpligtet sig til at løfte demografien i kommende økonomiaftaler med kommunerne.

Regeringen fremlægger i dag to tabeller. Den ene viser reformvirkningerne opgjort i kroner og i procent af kommunens beskatningsgrundlag. Det vil sige, hvor meget reformen flytter for den enkelte kommune i forhold til i dag. 

Der er desuden en tabel med den to-årige kompensation for konsekvenser af tidligere manglende oplysninger i uddannelsesstatistikken. Her har regeringen foreslået at give en række kommuner i alt 1,1 mia. kr. i henholdsvis 2021 og 2022. Tabellen viser fordelingen af de 1,1 mia. kr. i begge år.

READ ALSO  Tobak holder inflationen oppe i Danmark og EU

Læs om virkning af forslag til regeringens udligningsreform
Læs om bagudrettet kompensation i 2021 og 2022