Politics

Så regering: Nu skal velfærdsløfterne indfries!

By  | 

Dansk Folkeparti via Facebook

Nyt ugebrev fra Kristian Thulesen Dahl: Så regering: Nu skal velfærdsløfterne indfries!

I dag starter forhandlingerne om en økonomiaftale mellem regeringen og kommunerne. Der er nok at tage fat på og jeg er sikker på, at man i Kommunernes landsforening er lettet over, at forhandlingerne nu endelig går i gang!

Forhandlingerne plejer at foregå i forsommeren, men på grund af folketingsvalget og efterfølgende regeringsdannelse, er forhandlingerne blevet udskudt. Det betyder, at den nye regering har travlt i de kommende uger med at forhandle en aftale på plads, så kommunerne kan få lagt deres budgetter.

Der er ingen tvivl om, at Kommunernes Landsforening berettiget kommer til forhandlingsbordet med meget store forventninger. Igennem hele valgkampen har Socialdemokratiet nemlig udstukket store velfærdsløfter.

Nogle eksempler:
Mere tid i sundhedsvæsenet. 1000 nye sygeplejersker. Bedre forhold for patienterne – herunder de fødende, som skal have ret til to dages barselsophold. Og så vil man aktivere en ti-årsplan for psykiatrien og lovet, at der skal åbnes nærhospitaler tæt på borgerne.

Faktisk har Socialdemokratiet lovet, at de vil løfte sundhedsvæsenet med 11,5 milliarder kroner de kommende år.

På ældreområdet har man også lovet at øge statens støtte til opførelse af plejeboliger og på børneområdet har man lovet, at der skal indføres minimumsnormeringer i daginstitutionerne i kommunerne – et område, der skal prioriteres i de kommende økonomiforhandlinger.

Ifølge tænketanken Kraka vil det koste 2 milliarder kroner udover de penge, der skal følge med den såkaldte demografi (befolkningsændring), hvis man følger det forslag, regeringens støtteparti SF har lagt på bordet.

Regeringen har også kaldt en reform af udligningssystemet for en af deres vigtigste prioriteringer. Før valget foreslog man at give 2,1 milliarder kroner til de 69 udligningsramte kommuner, som er hårdt presset på økonomien. Hvad med det valgløfte? Bliver det i denne omgang?

READ ALSO  “Instrukskommissionen”? Nej – “Barnebrudskommissionen”!

Socialdemokratiet har stillet rigtig mange gode forslag til en forbedret velfærd, men har man også lovet mere, end man kan holde? Kan budgetterne flugte med valgløfterne?

Først og fremmest har Kommunernes landsforening gjort det klart, at det er afgørende, at man sikrer et løft af servicerammen. Ellers kan kommunerne ikke følge med i forhold til de mange ældre og børn, der presser økonomien. Det skal sikre, at kommunerne kan holde skindet på næsen i forhold til at sikre den samme service, som tilfældet er i dag. Men derudover skal løfterne indfries.

Spændende bliver det at følge forhandlingerne. Og sammenligne dem med valgløfterne. For det man siger før et valg, skal man jo gennemføre efter valget! Ellers er det løftebrud!

Med venlig hilsen

Kristian Thulesen Dahl

Så regering: Nu skal velfærdsløfterne indfries!

Så regering: Nu skal velfærdsløfterne indfries! 21. august 2019 af Kristian Thulesen Dahl I dag starter forhandlingerne om en økonomiaftale mellem regeringen og kommunerne. Der er nok at tage fat på og jeg er sikker på, at man i Kommunernes landsforening er lettet over, at forhandlingerne nu e…


Print Friendly, PDF & Email

Latest from finanz.dk