Via Politiet

Midt- og Vestsjællands Politi offentliggør nu statistiske oplysninger om de anmeldelser, som politiet har modtaget og registreret i anledning af årets Roskilde Festival.

Oversigten viser antal sager mv. indtil i dag torsdag kl. ca. 13.30.

 

Statistik – se oversigt: Roskilde_Festival_2019_Statistik_presse_torsdag_040719

På nuværende tidspunkt i festivalugen er antallet af sager om vold højere end sammenlignet med samme tidspunkt sidste år, idet politiet nu har modtaget ni mod fem anmeldelser i 2018. Til gengæld er antallet af sager om overtrædelse af ordensbekendtgørelsen i år på syv mod ni sidste år.

Med hensyn til anmeldelser om tyveri fra lomme/taske mv. kan politiet tælle 38 sager på nuværende tidspunkt i år mod 22 sidste år. Antallet af anmeldelser om tyveri fra campingplads/telte er i år på 120 sammenlignet med 153 anmeldelser på samme tidspunkt sidste år.

Anmeldelser om forskellige former for tyveri vil erfaringsmæssigt ske hele festivalugen samt i dagene derefter, så ovenstående tal kan på nuværende tidspunkt ikke betragtes som en tendens inden for berigelseskriminalitet på dette års festival.


READ ALSO  The 12 most common insurance claims around Christmas