Via Nationalbanken

Risikopræmien på aktier øget, mens renter er faldet

Nyt – Februar 2020 – nr. 2

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Økonomisk aktivitet og beskæftigelse; Monetære forhold; Finansielle markeder; Aktuelle økonomiske og monetære tendenser
Type Nyt
Årstal 2020
Offentligjort den 27. februar 2020


Før finanskrisen forventede investorerne typisk et årligt afkast på aktier på omkring syv pct., mens renten på 10-årige statsobligationer var omkring fire pct. I dag er renten på 10-årige statsobligationer tæt på nul, mens investorerne fortsat forventer et afkast på omkring syv pct., når de investerer i aktier. Risikopræmien ved at investere i aktier frem for mere sikre aktiver som fx statsobligationer er dermed omtrent fordoblet siden starten på finanskrisen for lidt mere end 10 år siden.READ ALSO  New Policy Frameworks for a Lower-for-Longer World