Via Enhedslisten

Risiko for corona-smitte på arbejdspladsen > Enhedslisten

— Arbejdsmarked

Der har i pressen været eksempler på arbejdsgivere, der sammen med de ansatte har sat systematisk ind mod corona-smitte. Men der har også været grelle eksempler på ligegyldighed fra arbejdsgiverens side, uklarhed om reglerne og brud på regeringens anbefalinger. Derfor har Enhedslistens arbejdsmiljøordfører stillet en række spørgsmål om corona og sikkerhed på arbejdspladsen til beskæftigelsesministeren, specielt med fokus på byggepladser, der har været i pressens søgelys.

Christian Juhl, Enhedslistens arbejdsmiljøordfører, siger:

  • Det er uacceptabelt, at der er arbejdsgivere, som ikke tager risikoen for corona-smitte alvorligt.
  • Arbejdspladsen er et sted, hvor der potentielt er stor risiko for corona-smitte. Derfor skal arbejdsgiverne i denne tid være særlig opmærksom på at sikre, at arbejdet foregår sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.
  • Enhver arbejdsgiver skal inddrage de ansatte og ikke mindst arbejdsmiljørepræsentanten i al planlægning, der har med de ansattes sikkerhed og sundhed at gøre. Enhver arbejdsgiver, der er i tvivl, skal kontakte Arbejdstilsynet, der i disse uger ikke gennemfører ret mange virksomhedsbesøg.
  • Det nytter kun lidt, at langt de fleste borgere gør, hvad de kan for ikke at sprede corona-smitten i fritiden, hvis det samme ikke sker på arbejdspladsen, hvor mange er sammen 7-8 timer hver dag.

Spørgsmål til beskæftigelsesministeren om risiko for Corona-smitte på byggepladser

I forbindelse med Coronavirus smittefare, er der mange udfordringer på landets byggepladser. På byggepladserne er der tvivl om ansvarsfordelingen mellem bygherre og arbejdsgiver/entreprenørerne når indsatsen mod smittefare skal koordineres.

På byggepladser er der mange arbejdsgivere som arbejder samme sted. De har fælles arbejdsområder, adgangsveje, velfærdsforanstaltninger etc., hvor bygherren jf. lovgivningen har en koordinerings pligt.

På Arbejdstilsynets hjemmeside ”Spørgsmål og svar om Corona og arbejdsmiljø” og nyhed ”Forebyg coronasmitte på byggepladser” omtales arbejdsgiverens pligter. Derimod er bygherrens pligter ikke nævnt.

Coronavirus har indtil nu kostet 34 mennesker livet og 1.724 mennesker er smittede i Danmark.

På globalt plan er ca. 425.000 smittede og ca. 19.000 er døde, som følge af Coronavirus.

Så umiddelbart må man betragte Corona virus som værende farlig.

Og særlig farligt er det, da man ikke ved hvem der i sin omgangskreds er smittet. Der kan gå op til 14 dage fra man er smittet, til man bliver syg.

  • Hvem skal koordinere forebyggelsen mod smitterisikoen i fællesområderne på en byggeplads med flere end én arbejdsgiver?
  • Er arbejdet på byggepladser, hvor man kan blive udsat for Coronavirus, at betragte som særligt farligt arbejde jf. Bek.om Bygherres pligter, bilag 1?
  • Skal der udarbejdes en Plan for Sikkerhed og Sundhed, med specifikke foranstaltninger vedr. Coronavirus jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse om nr. 117 om Bygherres pligter §§ 10 og 11.
  • Svares der bekræftende på spørgsmål 3 betyder det, at der skal udarbejdes en PSS uanset størrelsen på byggepladsen, hvis der er beskæftiget mere én arbejdsgiver samtidig?
  • Hvordan vil ministeren sikre overholdelse af Sundhedsstyrelsens anvisninger om nødvendig afstand, 2 meter ved transport til og fra byggepladser. Det er kutyme, at byggearbejderne kører flere i firmabiler og dermed sidder tæt sammen.
  • På byggepladser er der mange arbejdsgivere som arbejder sammen. Ofte arbejdes der tæt sammen grundet flere forskellige forhold. Det kan være montagearbejde, diverse løft etc. Det kan derfor være svært at overholde Sundhedsstyrelsens anvisninger om at holde afstand. Hvorledes vil ministeren sikre, at Sundhedsstyrelsens anvisninger om at holde afstand kan overholdes på landets byggepladser?

 


Alle nyheder


READ ALSO  China slaps US with sanctions on Senators Ted Cruz, Marco Rubio & others in retaliation for Hong Kong policy