Skal vi tillade, at den danske retsstat reduceres til noget, der minder om DDR eller scener fra en Kafka-roman?

I Alternativet mener vi klart og utvetydigt nej!

Derfor er vi indædte modstandere af den hastelov, som regeringen har travlt med at gennemføre i denne uge. En lov, som giver udlændinge- og integrationsministeren ret til egenhændigt at fratage en dansker sit statsborgerskab på baggrund af oplysninger, som ministeren får fra PET, andre myndigheder eller ”personer”, som der står i lovforslaget.

Vores retsordfører, Sikandar Siddique, er ikke imponeret👇

Regeringens forslag minder om et totalitært skyggespil fra DDR-tiden

Hvis retssikkerheden er prisen for at dulme frygten for hjemvendte fremmedkrigere, er prisen for høj.


Alternativet via Facebook

READ ALSO  Beijing to sanction US officials over Taiwan, claims Trump govt burning bridges and creating obstacles for new administration