Dansk Folkeparti via Facebook

Regeringen vil lade EU bestemme over danske barselsregler! EU vil øremærke to måneder af orloven til fædre, og ligestillingsminister Mogens Jensen retter ind. Vi mener, at regeringen burde have meddelt EU, at danske forældre sagtens selv kan finde ud af at fordele barslen mellem dem. Hvad mener I?

Regeringen vil alligevel overholde EU-krav om øremærket barsel

Regeringen vil ikke søge dispensation fra EU-krav om øremærket barsel. Det var en misforståelse, lyder det.


READ ALSO  Palestinians' Chief Negotiator or Chief Liar?