Justitsminister Nick Hækkerup har sendt et nyt lovforslag i høring, der målrettet skal styrke og udvide det nuværende tilbud om social misbrugsbehandling i arresthusene. I dag tilbydes indsatte i arresthusene både medicinsk misbrugsbehandling og begrænset social misbrugsbehandling. Den medicinske behandling handler f.eks. om metadonnedtrapning, mens den sociale misbrugsbehandling handler om at støtte den pågældende til at gennemføre behandlingsforløbet og holde den pågældende ude af misbruget, efter behandlingen er afsluttet.

Den sociale misbrugsbehandling i arresthusene handler i dag alene om, at personalet i arresthuset gennem nogle indledende samtaler med den indsatte afdækker behandlingsbehov og den indsattes motivation for at komme ud af misbruget. Den nye ordning skal sikre, at indsatte i arresthusene fremover kan tilbydes en mere intensiv social misbrugsbehandling, der bl.a. indeholder gruppeterapi, pædagogiske aktiviteter, kognitiv terapi og undervisning.

Justitsminister Nick Hækkerup udtaler:

”Jeg er meget optaget af det resocialiserende arbejde, som er afgørende for, at de indsatte hjælpes til at leve en kriminalitetsfri tilværelse til gavn for os alle. Misbrugsbehandling for indsatte reducerer bl.a. risikoen for tilbagefald til kriminalitet, og derfor er jeg også glad for, at vi med det nye lovforslag kan styrke og udvide den sociale misbrugsbehandling for indsatte i arresthusene.”

Efter lovforslaget skal der tilbydes social misbrugsbehandling til de indsatte i arresthusene, der har deltaget i motivations- og forbehandling, og som vurderes at være motiverede og egnede til at fortsætte i et mere intensivt socialt misbrugsbehandlingsforløb.

Derudover vil der efter lovforslaget blive foretaget en generel styrkelse af koordineringen af det fortsatte behandlingsforløb, uanset om behandlingen skal fortsætte i kommunalt regi ved løsladelse eller fortsætte efter overførsel fra arresthus til fængsel. Det indebærer bl.a., at kriminalforsorgen løbende skal følge op og opdatere den indsattes behandlingsplan, således at socialrådgivere ved løsladelse eller overførsel til en afsoningsinstitution kan koordinere det videre forløb og dermed sikre en glidende overgang fra et behandlingsregi til et andet.

READ ALSO  Berlin has no obligation to ensure US doesn’t commit war crimes with drone strikes from Germany, court rules

Det er besluttet, at kriminalforsorgens misbrugsbehandling styrkes med 5,5 mio. kr. årligt fra 2021 og frem.

 

Læs lovforslaget herVia Justitsministeriet