Regeringen og Dansk Folkeparti vil gennemføre nye indsatser, som skal sikre øget biodiversitet og forbedret natur i Danmark.

Danmark skal have et rigt og varieret plante- og dyreliv. Derfor har regeringen og Dansk Folkeparti afsat 150 mio. kroner til en række nye indsatser, der skal styrke biodiversiteten i Danmark.  Der afsættes penge til større og bedre sammenhængende naturområder med flere levesteder for sjældne og truede arter, mere vild natur og bedre muligheder for at opleve naturen.

– Naturen får igen et konkret løft fra denne regering. Danmark får med de nye indsatser et grønnere og vildere land, så vi kan aflevere en natur i balance og med stor mangfoldighed til vores børn og børnebørn, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen.

Ét projekt bliver, at der kommer et areal med mere selvforvaltende natur på over 500 hektar på statens arealer ved Indskovene vest for Randers. Her vil der komme et varieret græsningslandskab med urørt skov, overdrev, enge og småsøer rundt om Fussingø Slot og ned til Fussingø Sø, hvor der vil blive udsat græssende dyr. 

 

Flere overdrev
Der afsættes samlet godt 114 mio. kroner til at forøge Danmarks overdrevsarealer med et areal på 930 hektar eller hvad, der svarer til ca. 1.500 fodboldbaner, ved at opkøbe private arealer og konvertere landbrugsarealer til overdrev. Samtidig bliver der skabt mere sammenhængende og bedre lysåben natur. 

– Det har været vigtigt for Det Konservative Folkeparti at gøre noget for de lysåbne arealer, der har det svært i dag. Derfor prioriterer vi indsatsen for overdrev, der er levested for mange truede og beskyttede arter. Vi forøger overdrevsarealerne, og vi styrker naturpleje af overdrev på private og statslige arealer, siger Mette Abildgaard, miljøordfører for Det Konservative Folkeparti.

READ ALSO  China tells UK to 'correct mistakes' after visa offer for almost 3mn in Hong Kong

Herudover afsætter regeringen og Dansk Folkeparti penge til initiativer, der skal bidrage til at bevare og fremme biodiversiteten i det åbne land, blandt andet gennem tilskud til plantning af læhegn og småbeplantninger og ved en målrettet indsats for flere levesteder i det åbne land for såvel sjældne som jagtbare arter.  

– I landbrugslandet er landmændene vores bedste naturforvaltere. Derfor sætter vi flere penge af til, at landmændene kan fremme og bevare biodiversiteten til gavn for blandt andet vilde dyr, insekter og fugle i det åbne land blandt andet gennem plantning af læhegn, siger Pia Adelsteen, naturordfører for Dansk Folkeparti.

 

Staten omlægger fra landbrug til natur

Regeringen og Dansk Folkeparti har desuden besluttet at omlægge landbrugsdriften til lysåben natur på seks større statsejede ejendomme (Arrenæs, Dybbøl Banke, Fussingø, Hald Hovedgård, Kalø Hovedgård og Livø). 

– Det er vigtigt, at vi gør en indsats for at forbedre naturtilstanden, og jeg mener, at staten skal gå forrest. Derfor har vi besluttet at omlægge store dele af Naturstyrelsens arealer med landbrugsdrift til natur. Nu skal der fokuseres på målrettet pleje primært med store græssere, siger Carsten Bach, naturordfører for Liberal Alliance.

 

Bedre naturoplevelser

På statens arealer skal der skabes bedre adgang ved at anlægge flere stier og spor. Regeringen og Dansk Folkeparti har afsat midler til flere naturoplevelser på statens overdrevsarealer, hvor der er mange muligheder for usædvanlige naturoplevelser blandt planter, fugle og sommerfugle, ligesom man kan gå på opdagelse i og nyde det særlige landskab.  

-Vi bliver gladere og sundere at være ude i naturen, og flere og flere danskere ønsker muligheder for et aktivt friluftsliv og oplevelser i naturen. Vi har afsat tre millioner kroner til flere og bedre naturoplevelser på statens arealer. Det kan være borde og bænke, så familien kan spise frokost i naturen, en bålhytte, som skoler, institutioner og spejdere kan bruge, siger naturordfører Anni Matthiesen fra Venstre. 

READ ALSO  Beskæftigelsen er faldet i næsten hele EU

 

Yderligere oplysninger:

Miljøordfører Carsten Bach Liberal Alliance tlf. 61624572 

Miljøordfører Mette Abildgaard tlf. Det Konservative Folkeparti tlf. 6162 4642 

Miljøordfører Pia Adelsteen fra Dansk Folkeparti tlf. 3337 5121 

Naturordfører Anni Matthiesen fra Venstre tlf. 33337 4574

Pressesekretær i Miljø- og Fødevareministeriet, Ming Ou Lü, 2077 0459, minol@mfvm.dk

 Via Miljø- & Fødevareministeriet