Politics

Regeringen lukker skolepuljen fra og med skoleåret 2019/2020

By  | 


I 2017 afsatte den foregående regering 500 mio. kroner til en præmiepulje kaldet Skolepuljen. Skolepuljen er etableret over skoleårene 2017/2018 – 2019/2020. 104 skoler deltager i skolepuljen og kan årligt få en præmie, hvis de formår at reducere andelen af elever, der ikke opnår mindst 4 i dansk og matematik ved folkeskolens prøver i 9. klasse. Det efterlader elever og lærere med ansvaret for skolens økonomi, og det er efter regeringens mening ikke en rimelig måde at drive skolevæsen på.

Regeringen har besluttet, at de penge, der er afsat til præmieudbetaling fra skolepuljen i skoleåret 2019/2020 skal omprioriteres og i stedet anvendes til andre politiske prioriteringer, herunder til en afskaffelse af omprioriteringsbidraget. Det vil derfor ikke være muligt for de 104 skoler i skolepuljen at opnå en præmie ved afslutningen af skoleåret 2019/2020.

“Skolepuljen belønner alene det afsluttende resultat og ikke den forudgående indsats, og enkeltelever og lærere kommer dermed til at stå med ansvaret for, om skolen får en pengepræmie eller ej. Derfor vil regeringen ikke fortsætte denne puljestyring af folkeskolen,” siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil. 

I forbindelse med skolepuljen har Styrelsen for Undervisning og Kvalitet udarbejdet et inspirationsprogram målrettet skoler, som deltager i skolepuljen.

91 ud af de 104 skoler i skolepuljen er med i inspirationsprogrammet. Inspirationsprogrammet kører videre i resten af skoleåret 2019/2020. Skolerne kan derfor, forudsat der på skolen fortsat er interesse, deltage i de planlagte aktiviteter og få støtte og inspiration til arbejdet med at løfte de fagligt svageste elever.

Regeringens beslutning vedrører alene skolepuljen i skoleåret 2019/2020. De skoler, som har indfriet kriterierne for præmie i skoleåret 2018/2019 har fået besked om deres resultat, og vil i fjerde kvartal 2019 modtage den præmie, de er stillet i udsigt.

READ ALSO  Protesters in Germany demand an end to cheap supermarket meat

Via Undervisningsministeriet

Print Friendly, PDF & Email

Hold dit netværk orienteret