Regeringen afsætter 30 millioner kroner ekstra til landdistrikterne

07-10-2019

Nyhed

Som et led i arbejdet med landbrugspakken beskar den tidligere V-regering de lokale aktionsgrupper, hvis formål er at skabe liv og aktivitet i landdistrikterne. Den nedskæring ruller erhvervsminister Simon Kollerup nu tilbage.

Regeringen afsætter dermed 30 millioner kroner ekstra i 2020 til de lokale aktionsgrupper. Mere præcist 30 millioner kroner til lokale projekter, der fremmer bæredygtig udvikling og grøn omstilling i landdistrikterne.

Erhvervsminister Simon Kollerup:

”LAG-midlerne er vigtige for udviklingen i Danmarks landdistrikter. De skaber liv og aktivitet, og de fastholder arbejdspladser overalt i landet. Derfor var det en helt skæv prioritering, da V-regeringen i sin tid beskar ordningen med en tredjedel. Vi har i Socialdemokratiet lovet at rulle den borgerlige nedskæring tilbage. Det gør vi nu i dag ved at tilføre 30 millioner kroner til området i 2020.”

Erhvervsministerens forventning er, at flere midler til de lokale aktionsgrupper vil understøtte bæredygtig udvikling og grøn omstilling i landdistrikterne og på de små øer. De grønne projekter skal være med til at styrke lokalsamfundene og skabe flere arbejdspladser.

Erhvervsminister Simon Kollerup:

”Landdistrikterne er en del af klimaløsningen. Produktionen og idéer er mange i disse skønne områder uden for de store byer. Det er derfor, at vi nu både styrker de lokale aktionsgrupper og den grønne omstilling. Der er i mine øjne gode sammenhæng mellem at skabe aktivitet og arbejdspladser ude i landdistrikterne og at bidrage til en mere grøn fremtid. Det potentiale understøtter vi nu helt kontant.”

Den nuværende LAG-indsats er en del af EU’s Landdistriktsprogram og løber til 2020, hvorefter der igen skal forhandles om en ny programperiode.

READ ALSO  ECB adopts opinion on appointment of new Executive Board member

Fakta om LAG

Der er i alt 26 lokale aktionsgrupper på tværs af landet, som tilsammen dækker over 56 kommuner og 27 småøer.

Med LAG-midlerne får borgere, virksomheder og foreninger en
økonomisk hånd til at udvikle det lokale erhvervsliv eller til at understøtte gode levevilkår i landdistrikterne og på de små øer.

De lokale aktionsgrupper (LAG) giver tilskud til projekter, der kan skabe vækst og udvikling i landdistrikterne. Aktionsgrupperne prioriterer midlerne på baggrund af den lokale LAG-forenings egen strategi.

For mere information

  • Kontakt Erhvervsministeriets presserådgiver Ditte Vibe Petersen, tlf. 91337097, mail:
  • Erhvervsstyrelsens Netværkscenter for LAG, tlf.: 41 71 78 30, mail:

Læs mere

Læs mere om LAG på Livogland.dk