Tre ud af ti lærere i grundskolens 0.-6. klasse og hver femte lærer i 7.-10. klasse oplever i høj grad behov for kompetenceudvikling i at undervise elever med særlige behov. Det viser en ny rapport, som Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har udarbejdet for Børne- og Undervisningsministeriet. Behovet er størst blandt lærere i 0.-6. klasse, nye lærere og lærere, der har flere elever med særlige behov i klassen. Overordnet oplever danske lærere et mindre behov for kompetenceudvikling end lærere i de andre nordiske lande.

”Undersøgelsen viser, at der stadig er stort behov for mere viden om undervisning af elever med særlige behov. Det er et område, hvor der i den grad er brug for, at vi gør tingene bedre end i dag,” siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

Undersøgelsen viser også, at langt de fleste skoleledere angiver, at nye lærere har adgang til introduktionsaktiviteter og mentorordninger på deres skole. Dog angiver lidt under halvdelen af de nye grundskolelærere, at de rent faktisk har deltaget i introduktionsaktiviteter på deres skole.

Sammenlignet med de andre nordiske lande er introduktionsaktiviteterne i højere grad kurser eller seminarer med fremmøde samt nedsættelse af undervisningstimetal. Derimod får nye lærere mindre supervision fra skolelederen eller mere erfarne lærere end nye lærere i de andre nordiske lande.

”Når jeg taler med nye lærere fortæller de enstemmigt, at de oplever et stort pres i de første år som lærer. Det viser undersøgelsen også. Det er vigtigt, at de nye lærere kommer godt fra start og får fodfæste i rollen som lærer. Der er vi forsat ikke i mål endnu alle steder,” siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

READ ALSO  Washington Riot and 'End of America' Crowd

 

Via Undervisningsministeriet