Tal og statistik

Råderum på 27 mia. kr. frem mod 2025

By  | 

Via CEPOS

Ny CEPOS-analyse af ”råderummet”, der er tilbage efter de forskellige aftaler, der er indgået på Christiansborg gennem efteråret og vinteren (om forsvar, skat, erhvervspakke mv.). Råderummet udgør nu 27 mia. kr. frem mod 2025. I valgåret 2019 udgør råderummet 5 mia. kr.

”Før efterårets og vinterens aftaler udgjorde råderummet 38 mia. kr. frem mod 2025. Efter de mange aftaler er råderummet reduceret med ¼ til 27 mia. kr. Hovedforklaringen på reduktionen i råderummet er forsvarsforliget, der lægger beslag på 4,8 mia. kr. af råderummet, mens der er disponeret råderum for ca. 5 mia. kr. gennem finanslov, skattelettelser mv. Råderummet skyldes overordnet de mange reformer af efterløn, dagpenge og folkepension, der blev besluttet i årene 2009-2011. Der er fortsat et stort råderum efter vinterens og efterårets aftaler. Råderummet kan bruges på enten højere offentlige udgifter eller lavere skatter alt afhængig af politikernes præferencer”, siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.

”Der debatteres i øjeblikket mangel på arbejdskraft mv. Her skal man være opmærksom på, at aktivitetseffekten på arbejdsmarkedet på kort sigt er langt større, når man øger det offentlige forbrug sammenlignet med en tilsvarende skattelettelse. Derudover øges arbejdsudbuddet, når skatter sænkes. På længere sigt udvider lavere skat den strukturelle beskæftigelse, hvilket gennemsnitligt ikke er tilfældet for det offentlige forbrug”, siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.

”Hvis politikerne anvender hele råderummet på lavere skat, kan man få en skattepakke, der vil løfte beskæftigelsen med ca. 21.000 personer, og som vil øge BNP med 36 mia. kr. ud fra Finansministeriets regnemetoder. Reformpakken medfører en flad skat på 40 pct. Det vil indebære, at marginalskatten for højtlønnede vil være lavere end i UK, Tyskland og Holland. Provenutabet ved en flad skat på 40 pct. udgør ifølge Finansministeriet blot 15 mia. kr. Selskabsskatten sænkes til 17 pct., som er det planlagte niveau i UK i 2020. Aktionærskatten sænkes fra 42 til 30 pct. (svensk niveau), mens den forvridende registreringsafgift halveres”, siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.


Print Friendly, PDF & Email

Hold dit netværk orienteret

Please Donate To Bitcoin Address: [[address]]

Donation of [[value]] BTC Received. Thank You.
[[error]]