Via CEPOS

CEPOS-notat om top 1 pct. (hvor meget de tjener, hvor de bor, deres uddannelse mv.). Der tages udgangspunkt i bruttoindkomster (løn, kapital- og aktieindkomst, selvstændiges indkomst mv.). Beregningerne er foretaget på Danmarks Statistiks personregistre.

”Det kræver en bruttoindkomst på godt 1,4 mio. kr. at være i top 1 pct., mens den gennemsnitlige bruttoindkomst er på knap 3 mio. kr. Heraf betales der i gennemsnit godt 1,6 mio. kr. i skatter og afgifter. Top 1 pct. betaler tilsammen knap 74 mia. kr. i skatter og afgifter, svarende til 9,5 pct. af de samlede skatte- og afgiftsbetalinger. 22 pct. af top 1 pct. er selvstændige, 73 pct. er lønmodtagere, mens hovedparten af de resterende er pensionister”, udtaler cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.

”Af de godt 45.000 personer i top 1 pct. udgør mænd knap 38.000 svarende til 83 pct. Den gennemsnitlige alder for personer i top 1 pct. er 53 år, og 2 ud af 3 medlemmer af top 1 pct. er mellem 40 og 59 år gamle. 78 pct. af mændene i top 1 pct. er gift, mens det samme kun gælder for knap 62 pct. af kvinderne”, udtaler cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.

”Knap 22 pct. af top 1 pct. er selvstændige, hvilket trækkes op af, at 28 pct. af kvinderne er selvstændige. Hovedårsagen, til at der er relativt flere selvstændige blandt kvinder i top 1 pct., er, at der er mange kvindelige læger og tandlæger i top 1 pct. Det er 26 pct. af alle selvstændige kvinder i top 1 pct., som enten er læge eller tandlæge. Det tilsvarende tal for selvstændige mænd i top 1 pct. er 12 pct.”, udtaler cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.

READ ALSO  How COVID-19 Will Increase Inequality in Emerging Markets and Developing Economies – IMF Blog

”Hvis man ser på, hvor mange år i træk personer er i top 1 pct., så er det kun 70 pct., som også er i top 1 pct. året efter. Efter 3 år er der kun halvdelen tilbage”, udtaler cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.

”54 pct. af kvinderne i top 1 pct. har en lang videregående uddannelse eller Ph.d. som højest fuldførte uddannelse, mens det samme gælder for 42 pct. af mændene. De tre mest hyppige jobtyper for top 1 pct. er mellemleder, topleder og læge”, udtaler cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.