Via Danmarks Statistik

Producent- og importprisindeks for varer januar 2020

Det samlede producentprisindeks for varer er i januar faldet med 0,9 pct. set i forhold til samme måned sidste år. Faldet er 0,6 procentpoint større end sidste måned, hvor indekset faldt med 0,3 pct. Udviklingen i indekset har været negativ siden maj 2019, og i denne måned er det hovedsaligt et fald i energiforsyning på 34,2 pct., der driver den negative udvikling. Dog har de sidste to måneders fald i årsudviklingerne været markant lavere set i forhold til årsudviklinger i perioden fra juni til november 2019. I denne måned skyldes det lavere fald en lille negativ udvikling i råstofindvinding og en stigning i industrien, som især er drevet af en positiv udvikling i slagteriindustrien.

Producent- og importprisindeks for varerKilde: www.statistikbanken.dk/pris4315.

Indeksene viser udviklingen i danske producenters og importørers priser

Producentprisindeks for varer belyser udviklingen i danske producenters salgspriser på det danske marked og eksportmarkedet, mens importprisindeks for varer belyser prisudviklingen i danske importørers købspriser. Priserne er opgjort uden afgifter.

Producentpriserne falder også i Europa

Siden juli 2019 viser det samlede producentprisindeks for varer for de 19 medlemslande, som er med i Eurozonen, samme negative udvikling som i Danmark. Sammenligner man Danmark med vores skandinaviske naboer, ses også negative udviklinger hos både Finland og Norge. Kun Sverige har udelukkende haft positive udviklinger i perioden. Tallene kan ses på Eurostats hjemmeside. Tal for januar på europæisk niveau er endnu ikke offentliggjort.

Årlige vægtopdateringer fremadrettet

Danmarks Statistik har i denne måned opdateret vægtene for producent- og importprisindeks for varer. Fra januar 2020 er indekset dermed beregnet med vægte fra året 2016. Danmarks Statistik opdaterer fremadrettet vægte årligt for producent- og importprisindeks for varer. Du kan finde vægtene for indekset og mere information herom på vores emneside.

Producent- og importprisindeks for varer 

2016

2019

2020

Ændring

 

Vægt-
forde
ling

Jan.

 

Nov.

 

Dec.

 

Jan.

 

Dec. 2019
– jan. 2020
 

Jan. 2019
– jan. 2020
 

 

 

indeks 2015 = 100

pct.

Producentprisindeks for samlet dansk

 

 

 

 

 

 

 

produktion

 

 

 

 

 

 

 

Råstofindvinding, industri, energi-

 

 

 

 

 

 

 

og vandforsyning

100,00

106,0

104,8

105,1

105,0

-0,1

-0,9

Råstofindvinding og industri

92,61

103,0

103,3

104,0

104,9

0,9

1,8

Råstofindvinding

4,30

104,0

94,6

103,0

103,0

0,0

-1,0

Industri

88,31

102,8

103,4

103,8

104,8

1,0

1,9

Energiforsyning

6,62

149,2

120,6

114,1

98,1

-14,0

-34,2

Vand-, kloak- og affaldsindustri

0,77

99,3

100,0

100,0

102,1

2,1

2,8

 

 

 

 

 

 

 

 

Producentprisindeks for dansk produktion

 

 

 

 

 

 

 

til hjemmemarkedet

 

 

 

 

 

 

 

Råstofindvinding, industri, energi-

 

 

 

 

 

 

 

og vandforsyning

100,00

109,9

107,0

106,9

105,3

-1,5

-4,2

Råstofindvinding og industri

84,75

104,5

104,2

105,0

105,5

0,5

1,0

Råstofindvinding

7,01

100,1

84,1

89,2

89,2

0,0

-10,9

Industri

77,73

104,7

105,6

106,1

106,6

0,5

1,8

Energiforsyning

13,48

..

..

..

..

..

..

Vand-, kloak- og affaldsindustri

1,77

99,3

100,0

100,0

102,1

2,1

2,8

 

 

 

 

 

 

 

 

Producentprisindeks for dansk produktion

 

 

 

 

 

 

 

til eksport

 

 

 

 

 

 

 

Råstofindvinding, industri og energiforsyning

100,00

102,7

102,6

103,3

104,3

1,0

1,6

Råstofindvinding og industri

98,59

101,9

102,4

103,1

104,3

1,2

2,4

Råstofindvinding

2,24

109,9

110,3

123,6

123,7

0,1

12,6

Industri

96,35

101,3

101,9

102,2

103,4

1,2

2,1

Energiforsyning

1,41

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Importprisindeks

 

 

 

 

 

 

 

Råstofindvinding, industri,

 

 

 

 

 

 

 

og energiforsyning

100,00

101,5

102,0

102,0

101,6

-0,4

0,1

Råstofindvinding og industri

99,54

100,8

101,3

101,3

101,2

-0,1

0,4

Råstofindvinding

2,29

118,8

122,7

129,4

124,3

-3,9

4,6

Industri

97,24

100,4

100,8

100,7

100,6

-0,1

0,2

Energiforsyning

0,46

242,1

191,7

163,6

118,9

-27,3

-50,9

Anm. 1: Udvikling i totalindeks kan afvige fra udviklingen i den direkte sammenvejning af underindeks pga. afrunding og kædning.
Anm. 2: Indeks markeret med ‘..’ offentliggøres ikke af diskretionshensyn.
Anm. 3: Der indgår interne afregningspriser i prisindeksene.
Anm. 4: Indekstallene for januar 2020 er beregnet med vægte fra 2016. Indekstallene for 2019 er beregnet med vægte fra 2015.
Kilde: www.statistikbanken.dk/pris4315.READ ALSO  IMF and the Banco de España Amend Agreement to Increase Lending to Low-Income Countries by an Additional SDR 750 Million