Via Danmarks Statistik

Producent- og importprisindeks for varer februar 2020

Det samlede producentprisindeks for varer er i februar faldet med 3,4 pct. set i forhold til samme måned sidste år. Faldet er 2,5 procentpoint større end sidste måned, hvor indekset faldt med 0,9 pct. Udviklingen i indekset har været negativt siden maj 2019, og i denne måned er det hovedsaligt et fald i energiforsyning på 39,9 pct., der driver den negative udvikling. De to forrige måneders fald i årsudviklingerne i det samlede producentprisindeks for varer har været markant lavere set i forhold til årsudviklinger i perioden fra juni til november 2019. I denne måned er vi tilbage på niveauet fra perioden juni til november 2019 med det største fald i årsudviklingen siden maj 2016.

Producent- og importprisindeks for varerKilde: www.statistikbanken.dk/pris4315.

Indeksene viser udviklingen i danske producenters og importørers priser

Producentprisindeks for varer belyser udviklingen i danske producenters salgspriser på det danske marked og eksportmarkedet. Importprisindeks for varer belyser prisudviklingen i danske importørers købspriser. Priserne er opgjort uden afgifter.

Producentpriserne falder også i Europa

Siden juli 2019 viser det samlede producentprisindeks for varer for de 19 medlemslande, som er med i Eurozonen, samme negative udvikling som i Danmark. Årsudviklingen i energiforsyning for Eurozonen faldt også markant med 7,7 pct. i januar måned. Det er det største fald i energiforsyning på europæisk niveau siden maj 2016. Tallene kan ses på Eurostats hjemmeside. Tal for februar på europæisk niveau er endnu ikke offentliggjort.

Fortsat stigninger i fødevareindustri

I de sidste fem måneder har der været markant højere stigninger i fødevareindustri for det samlede producentprisindeks, hvilket i særdeleshed skyldes stigninger i slagteriindustrien. I denne måned stiger indekset for slagteriindustri 17,6 pct. set i forhold til samme måned året før. Statistikken over Jordbrugets prisforhold rapporterede også om kraftigt stigende svinepriser igen for fjerde kvartal 2019 (se Nyt fra Danmarks Statistik 2020:62). I opgørelsen fra tredje kvartal blev de stigende svinepriser begrundet med stor efterspørgsel fra Kina på baggrund af Afrikansk svinepest i Asien (se Nyt fra Danmarks Statistik 2019:434).

Producent- og importprisindeks for varer 

2016

2019

2020

Ændring

 

Vægt-
forde
ling

Feb.

 

Dec.

 

Jan.

 

Feb.

 

Jan. 2020
– feb. 2020
 

Feb. 2019
– feb. 2020
 

 

 

indeks 2015 = 100

pct.

Producentprisindeks for samlet dansk

 

 

 

 

 

 

 

produktion

 

 

 

 

 

 

 

Råstofindvinding, industri, energi-

 

 

 

 

 

 

 

og vandforsyning

100,00

105,8

105,1

105,0

102,2

-2,7

-3,4

Råstofindvinding og industri

92,61

103,5

104,0

104,9

103,0

-1,8

-0,5

Råstofindvinding

4,30

106,5

103,0

103,0

94,7

-8,1

-11,1

Industri

88,31

103,1

103,8

104,8

103,2

-1,5

0,1

Energiforsyning

6,62

135,5

114,1

98,1

81,5

-16,9

-39,9

Vand-, kloak- og affaldsindustri

0,77

99,3

100,0

102,1

102,1

0,0

2,8

 

 

 

 

 

 

 

 

Producentprisindeks for dansk produktion

 

 

 

 

 

 

 

til hjemmemarkedet

 

 

 

 

 

 

 

Råstofindvinding, industri, energi-

 

 

 

 

 

 

 

og vandforsyning

100,00

109,2

106,9

105,3

103,0

-2,2

-5,7

Råstofindvinding og industri

84,75

105,4

105,0

105,5

105,2

-0,3

-0,2

Råstofindvinding

7,01

104,1

89,2

89,2

86,7

-2,8

-16,7

Industri

77,73

105,4

106,1

106,6

106,6

0,0

1,1

Energiforsyning

13,48

..

..

..

..

..

..

Vand-, kloak- og affaldsindustri

1,77

99,3

100,0

102,1

102,1

0,0

2,8

 

 

 

 

 

 

 

 

Producentprisindeks for dansk produktion

 

 

 

 

 

 

 

til eksport

 

 

 

 

 

 

 

Råstofindvinding, industri og energiforsyning

100,00

102,7

103,3

104,3

101,2

-3,0

-1,5

Råstofindvinding og industri

98,59

102,1

103,1

104,3

101,4

-2,8

-0,7

Råstofindvinding

2,24

110,3

123,6

123,7

98,3

-20,5

-10,9

Industri

96,35

101,5

102,2

103,4

100,9

-2,4

-0,6

Energiforsyning

1,41

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Importprisindeks

 

 

 

 

 

 

 

Råstofindvinding, industri,

 

 

 

 

 

 

 

og energiforsyning

100,00

102,0

102,0

101,6

101,2

-0,4

-0,8

Råstofindvinding og industri

99,54

101,3

101,3

101,2

100,8

-0,4

-0,5

Råstofindvinding

2,29

124,9

129,4

124,3

114,5

-7,9

-8,3

Industri

97,24

100,7

100,7

100,6

100,4

-0,2

-0,3

Energiforsyning

0,46

203,1

163,6

118,9

73,7

-38,0

-63,7

Anm. 1: Udvikling i totalindeks kan afvige fra udviklingen i den direkte sammenvejning af underindeks pga. afrunding og kædning.
Anm. 2: Indeks markeret med ‘..’ offentliggøres ikke af diskretionshensyn.
Anm. 3: Der indgår interne afregningspriser i prisindeksene.
Anm. 4: Indekstallene for januar 2020 er beregnet med vægte fra 2016. Indekstallene for 2019 er beregnet med vægte fra 2015.
Kilde: www.statistikbanken.dk/pris4315.READ ALSO  Remarks by Managing Director on Green Recovery at CELAC