Via Danmarks Statistik

Producent- og importprisindeks for varer november 2019

Det samlede producentprisindeks for varer er i november faldet med 2,6 pct. set i forhold til samme måned sidste år. Faldet er 0,4 procentpoint lavere end sidste måned, hvor indekset faldt med 3,0 pct. Tendensen i indekset har siden november 2018 været aftagende og er nu negativ for syvende måned i træk. Faldet i årsudviklingen i denne måned skyldes bl.a. et fald i råstofindvinding på 25,3 pct. Årsudviklingen i råstofindvinding har ligeledes været aftagende siden november 2018 og negativ de seneste syv måneder. Råstofindvinding har således været en medvirkende årsag til faldet i producentprisindekset de sidste seks måneder.

Producent- og importprisindeks for varerKilde: www.statistikbanken.dk/pris4315.

Indeksene viser udviklingen i danske producenters og importørers priser

Producentprisindeks for varer belyser udviklingen i danske producenters salgspriser på det danske marked og eksportmarkedet, mens importprisindeks for varer belyser prisudviklingen i danske importørers købspriser. Priserne er opgjort uden afgifter.

Fortsat faldende importprisindeks på årsbasis

Siden november 2018 er importprisindekset for varer faldet med 0,7 pct., hvilket er 0,6 procentpoint lavere end forrige måneds årlige fald, som lå på 1,3. Årsudviklingen i importprisindekset har været negativ i de seneste seks måneder. Faldet i denne måned skyldes hovedsageligt faldende priser i industri på 0,6 pct., hvor det bl.a. er prisfald i kemi, metal- og elektronikindustri, der driver udviklingen.

Industrien dominerer importprisindekset

Industri udgør 96,9 pct. af importprisindekset, mens råstofindvinding og energiforsyning udgør hhv. 2,7 og 0,4 pct. Industri er derfor afgørende for udviklingen i det samlede importprisindeks for varer.

Sammenlignet med importprisindekset udgør råstofindvinding og energiforsyning en væsentlig større andel af producentprisindekset, på hhv. ca. 4,4 og 7,0 pct., hvilket betyder, at udviklingen heri har en større effekt på dette indeks.

Producent- og importprisindeks for varer 

2015

2018

2019

Ændring

 

Vægt-
forde
ling

Nov.

 

Sept.

 

Okt.

 

Nov.

 

Okt. 2019
-nov. 2019
 

Nov. 2018
– nov. 2019
 

 

 

indeks 2015 = 100

pct.

Producentprisindeks for samlet dansk

 

 

 

 

 

 

 

produktion

 

 

 

 

 

 

 

Råstofindvinding, industri, energi-

 

 

 

 

 

 

 

og vandforsyning

100,00

107,6

104,1

104,5

104,8

0,3

-2,6

Råstofindvinding og industri

92,27

104,1

103,2

103,4

103,3

-0,1

-0,8

Råstofindvinding

4,43

126,7

96,9

97,0

94,6

-2,5

-25,3

Industri

87,84

102,5

103,3

103,4

103,4

0,0

0,9

Energiforsyning

6,95

..

108,3

113,8

120,6

6,0

..

Vand-, kloak- og affaldsindustri

0,78

..

100,0

100,0

100,0

0,0

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Producentprisindeks for dansk produktion

 

 

 

 

 

 

 

til hjemmemarkedet

 

 

 

 

 

 

 

Råstofindvinding, industri, energi-

 

 

 

 

 

 

 

og vandforsyning

100,00

112,4

106,0

106,5

107,0

0,5

-4,8

Råstofindvinding og industri

84,22

106,6

104,5

104,4

104,2

-0,2

-2,3

Råstofindvinding

5,95

117,9

88,4

88,5

84,1

-5,0

-28,7

Industri

78,28

105,3

105,6

105,5

105,6

0,1

0,3

Energiforsyning

13,97

..

..

..

..

..

..

Vand-, kloak- og affaldsindustri

1,81

..

100,0

100,0

100,0

0,0

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Producentprisindeks for dansk produktion

 

 

 

 

 

 

 

til eksport

 

 

 

 

 

 

 

Råstofindvinding, industri og energiforsyning

100,00

103,4

102,2

102,6

102,6

0,0

-0,8

Råstofindvinding og industri

98,35

102,4

102,2

102,5

102,4

-0,1

0,0

Råstofindvinding

3,29

139,9

109,6

109,8

110,3

0,5

-21,2

Industri

95,06

100,4

101,7

102,0

101,9

-0,1

1,5

Energiforsyning

1,65

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Importprisindeks

 

 

 

 

 

 

 

Råstofindvinding, industri,

 

 

 

 

 

 

 

og energiforsyning

100,00

102,7

101,9

101,8

102,0

0,2

-0,7

Råstofindvinding og industri

99,60

101,9

101,3

101,1

101,3

0,2

-0,6

Råstofindvinding

2,72

124,5

122,9

118,8

122,7

3,3

-1,4

Industri

96,88

101,4

100,8

100,7

100,8

0,1

-0,6

Energiforsyning

0,40

223,6

149,0

167,4

191,7

14,5

-14,3

Anm. 1: Udvikling i totalindeks kan afvige fra udviklingen i den direkte sammenvejning af underindeks pga. afrunding og kædning.
Anm. 2: Indeks markeret med ‘..’ offentliggøres ikke af diskretionshensyn.
Anm. 3: Der indgår interne afregningspriser i prisindeksene.
Kilde: www.statistikbanken.dk/pris4315.READ ALSO  København: Her stiger priserne på lejligheder mest