Via Danmarks Statistik

Producent- og importprisindeks for varer september 2019

Det samlede producentprisindeks for varer er i september faldet med 2,5 pct. set i forhold til samme måned sidste år. Faldet er 0,6 procentpoint mindre end sidste måned, hvor indekset faldt med 3,1 pct. Tendensen i indekset har siden november 2018 været aftagende, og er nu negativ for femte måned i træk. Faldet i årsudviklingen i denne måned skyldes bl.a. et fald i råstofindvinding på 18,3 pct. Årsudviklingen i råstofindvinding har ligeledes været aftagende siden november 2018, og negativ de seneste fem måneder. Råstofindvinding har således været en medvirkende årsag til faldet i producentprisindekset de sidste fire måneder.

Producent- og importprisindeks for varerKilde: www.statistikbanken.dk/pris4315.

Indeksene viser udviklingen i danske producenters og importørers priser

Producentprisindeks for varer belyser udviklingen i danske producenters salgspriser på det danske marked og eksportmarkedet, mens importprisindeks for varer belyser prisudviklingen i danske importørers købspriser. Priserne er opgjort uden afgifter.

Industriens udvikling dominerer fald i importprisindeks for varer på årsbasis

Siden september 2018 er importprisindekset for varer faldet med 1,0 pct., hvilket er det samme som forrige måneds årlige fald. Denne måned og sidste måneds udvikling er de mest negative årsudviklinger siden oktober 2016, og i denne måned ses den fjerde negative årsudvikling i træk. Faldet skyldes hovedsageligt faldende priser i industri på 0,7 pct., hvor det bl.a. er prisfald i kemi-, metal– og elektronikindustri, der driver udviklingen.

Faldende udvikling ses også for Europa

Det samlede producentprisindeks for varer for de 28 medlemslande i EU, som beregnes af det internationale statistikagentur, Eurostat, har også siden november 2018 vist en aftagende tendens. I august 2019 ses den første negative årsudvikling i perioden på 0,3 pct. Det samlede producentprisindeks for varer for de 19 medlemslande, som er med i Eurozonen, viser samme aftagende tendens. Her ses negative årsudviklinger for både juli og august måned med fald på hhv. 0,3 og 0,9 pct. Tal for september på europæisk niveau er endnu ikke offentliggjort.  

Producent- og importprisindeks for varer 

2015

2018

2019

Ændring

 

Vægt-
forde
ling

Sept.

 

Juli

 

Aug.

 

Sept.

 

Aug. 2019
– sept. 2019
 

Sept. 2018
– sept. 2019
 

 

 

indeks 2015 = 100

pct.

Producentprisindeks for samlet dansk

 

 

 

 

 

 

 

produktion

 

 

 

 

 

 

 

Råstofindvinding, industri, energi-

 

 

 

 

 

 

 

og vandforsyning

100,00

106,8

104,4

104,1

104,1

0,0

-2,5

Råstofindvinding og industri

92,27

104,1

103,3

103,0

103,2

0,2

-0,9

Råstofindvinding

4,43

118,6

104,5

94,3

96,9

2,8

-18,3

Industri

87,84

103,1

103,0

103,1

103,3

0,2

0,2

Energiforsyning

6,95

..

113,2

113,0

108,3

-4,2

..

Vand-, kloak- og affaldsindustri

0,78

..

100,0

100,0

100,0

0,0

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Producentprisindeks for dansk produktion

 

 

 

 

 

 

 

til hjemmemarkedet

 

 

 

 

 

 

 

Råstofindvinding, industri, energi-

 

 

 

 

 

 

 

og vandforsyning

100,00

110,4

107,4

106,7

106,0

-0,7

-4,0

Råstofindvinding og industri

84,22

105,6

105,5

104,7

104,5

-0,2

-1,0

Råstofindvinding

5,95

108,0

98,0

86,7

88,4

2,0

-18,1

Industri

78,28

105,4

106,0

106,0

105,6

-0,4

0,2

Energiforsyning

13,97

..

..

..

..

..

..

Vand-, kloak- og affaldsindustri

1,81

..

100,0

100,0

100,0

0,0

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Producentprisindeks for dansk produktion

 

 

 

 

 

 

 

til eksport

 

 

 

 

 

 

 

Råstofindvinding, industri og energiforsyning

100,00

103,7

101,8

101,7

102,2

0,5

-1,4

Råstofindvinding og industri

98,35

103,0

101,6

101,6

102,2

0,6

-0,8

Råstofindvinding

3,29

134,5

114,2

105,7

109,6

3,7

-18,5

Industri

95,06

101,4

100,9

101,2

101,7

0,5

0,3

Energiforsyning

1,65

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Importprisindeks

 

 

 

 

 

 

 

Råstofindvinding, industri,

 

 

 

 

 

 

 

og energiforsyning

100,00

102,9

102,2

101,9

101,9

0,0

-1,0

Råstofindvinding og industri

99,60

102,2

101,6

101,2

101,3

0,1

-0,9

Råstofindvinding

2,72

136,3

124,6

116,9

122,9

5,1

-9,8

Industri

96,88

101,5

101,1

100,9

100,8

-0,1

-0,7

Energiforsyning

0,40

218,9

163,8

164,3

149,0

-9,3

-31,9

Anm. 1: Udvikling i totalindeks kan afvige fra udviklingen i den direkte sammenvejning af underindeks pga. afrunding og kædning.
Anm. 2: Indeks markeret med ‘..’ offentliggøres ikke af diskretionshensyn.
Anm. 3: Der indgår interne afregningspriser i prisindeksene.
Kilde: www.statistikbanken.dk/pris4315.READ ALSO  Skattestyrelsen er klar med årsopgørelsen for 2020 den 15. marts