Via Danmarks Statistik

Producent- og importprisindeks for varer oktober 2020

Det samlede producentprisindeks for varer er i oktober 2020 faldet med 2,9 pct. i forhold til samme måned sidste år. Faldet i producentprisindekset er 1,6 procentpoint større end i sidste måned, hvor indekset faldt med 1,3 pct. Det er hovedsageligt fald i energiforsyning og råstofindvinding på hhv. 18,7 pct. og 26,5 pct., der driver den negative udvikling. Det markant større fald i årsudvikling for det samlede producentprisindeks i denne måned, skal ses i sammenhæng med det betydelige fald i energiforsyning, hvor der for september var en lille stigning på 2,1 pct. Importprisindeks for varer er faldet med 2,8 pct. i forhold til samme måned sidste år. Dette fald er 0,3 procentpoint mindre end sidste måned, hvor indekset faldt med 3,1 pct. Udviklingen i importprisindekset er primært drevet af et fald på 2,1 pct. i industri, der udgør den dominerende del af indekset. Ligeledes trækker faldet i råstofindvinding og energiforsyning på hhv. 26,3 pct. og 41,8 pct. indekset yderligere ned.

Producent- og importprisindeks for varerKilde: www.statistikbanken.dk/pris4315.

Indeksene viser udviklingen i danske producenters og importørers priser

Producentprisindeks for varer belyser udviklingen i danske producenters salgspriser på det danske marked og eksportmarkedet. Importprisindeks for varer belyser prisudviklingen i danske importørers købspriser. Priserne er opgjort uden afgifter.

Store fald i industri dominerer fortsat fald i importprisindekset

Siden oktober 2019 er importprisindeks for varer faldet med 2,8 pct. Faldet skyldes hovedsageligt et fald i industri på 2,1 pct. I industri er det bl.a. elektronikindustri, beklædningsindustri, fiskeindustri samt jern- og metalvareindustri, der driver udviklingen. Faldet på 2,1 pct. er på niveau med fald i industri de seneste syv måneder, som har ligget på et højt niveau med fald i årsudviklingerne på mellem 1,9 og 2,6 pct. Især årsfaldet i maj på 2,6 pct. var særligt stort og er det største fald siden december 2013. Industri udgør ca. 97 pct. af importprisindekset, og er derfor afgørende for udviklingen i det samlede importprisindeks for varer.

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

COVID-19 har ikke øget usikkerheden

Danmark lukkede ned 12. marts som følge af COVID-19. Trods nedlukningen har det været muligt at indsamle priser til Producent- og importprisindekset i indsamlingsperioden fra 15. september til 8. oktober. Bortfaldet er stort set uændret i forhold til oktober måned sidste år, og indekset vurderes derfor ikke at have en øget usikkerhed.

Producent- og importprisindeks for varer 

2016

2019

2020

Ændring

 

Vægt-
forde-
ling

Okt.

 

Aug.

 

Sept.

 

Okt.

 

Sept.
– okt. 2020
 

Okt. 2019
– okt. 2020
 

 

 

indeks 2015 = 100

pct.

Producentprisindeks for samlet dansk

 

 

 

 

 

 

 

Produktion

 

 

 

 

 

 

 

Råstofindvinding, industri, energi-

 

 

 

 

 

 

 

og vandforsyning

100,00

104,5

103,1

102,7

101,5

-1,2

-2,9

Råstofindvinding og industri

92,61

103,4

102,3

101,6

101,5

-0,1

-1,8

Råstofindvinding

4,30

97,0

78,6

73,5

71,3

-3,0

-26,5

Industri

88,31

103,4

103,2

102,7

102,7

0,0

-0,7

Energiforsyning

6,62

113,8

106,1

110,6

92,5

-16,4

-18,7

Vand-, kloak- og affaldsindustri

0,77

100,0

101,9

101,9

101,9

0,0

1,9

 

 

 

 

 

 

 

 

Producentprisindeks for dansk produktion

 

 

 

 

 

 

 

til hjemmemarkedet

 

 

 

 

 

 

 

Råstofindvinding, industri, energi-

 

 

 

 

 

 

 

og vandforsyning

100,00

106,5

104,0

103,9

101,4

-2,4

-4,8

Råstofindvinding og industri

84,75

104,4

102,2

101,5

101,5

0,0

-2,8

Råstofindvinding

7,01

88,5

71,1

68,1

66,9

-1,8

-24,4

Industri

77,73

105,5

105,0

104,5

104,6

0,1

-0,9

Energiforsyning

13,48

..

..

..

..

..

..

Vand-, kloak- og affaldsindustri

1,77

100,0

101,9

101,9

101,9

0,0

1,9

 

 

 

 

 

 

 

 

Producentprisindeks for dansk produktion

 

 

 

 

 

 

 

til eksport

 

 

 

 

 

 

 

Råstofindvinding, industri og energiforsyning

100,00

102,6

101,9

101,3

101,0

-0,3

-1,6

Råstofindvinding og industri

98,59

102,5

102,2

101,4

101,3

-0,1

-1,2

Råstofindvinding

2,24

109,8

84,3

73,7

68,5

-7,1

-37,6

Industri

96,35

102,0

102,0

101,4

101,4

0,0

-0,6

Energiforsyning

1,41

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Importprisindeks

 

 

 

 

 

 

 

Råstofindvinding, industri,

 

 

 

 

 

 

 

og energiforsyning

100,00

101,8

99,0

98,7

98,9

0,2

-2,8

Råstofindvinding og industri

99,54

101,1

98,6

98,2

98,5

0,3

-2,6

Råstofindvinding

2,29

118,8

94,0

87,0

87,5

0,6

-26,3

Industri

97,24

100,7

98,6

98,3

98,6

0,3

-2,1

Energiforsyning

0,46

167,4

80,0

127,8

97,5

-23,7

-41,8

Anm. 1: Udvikling i totalindeks kan afvige fra udviklingen i den direkte sammenvejning af underindeks pga. afrunding og kædning.
Anm. 2: Indeks markeret med ‘..’ offentliggøres ikke af diskretionshensyn.
Anm. 3: Der indgår interne afregningspriser i prisindeksene.
Anm. 4: Indekstallene for januar 2020 er beregnet med vægte fra 2016. Indekstallene for 2019 er beregnet med vægte fra 2015.
Kilde: www.statistikbanken.dk/pris4315.READ ALSO  Vandindvinding tilbage til normal efter tørkeår