Via Danmarks Statistik

Lønindeks 3. kvt. 2019

Ansatte i sektoren virksomheder og organisationer (det private) havde den største stigning i den gennemsnitlige timeløn med 2,5 pct. i tredje kvartal 2019 sammenlignet med samme kvartal året før. For samtlige af sektorerne i det offentlige faldt den årlige lønudvikling mellem andet kvartal og tredje kvartal 2019. Således endte de statsansatte med en lønudvikling på 2 pct. i årets tredje kvartal, mens kommunalt og regionalt ansatte endte på 1,8 pct. Samlet set steg lønnen med 2,3 pct. i årets tredje kvartal i forhold til samme kvartal året før. Alle tal er baseret på resultater for det standardberegnede lønindeks. Hovedfokus i resten af artiklen er på lønudviklingen i hovedbrancherne i det private.

Årlig lønudvikling fordelt på sektor iflg. det standardberegnede lønindeksKilde: www.statistikbanken.dk/sblon1 og sblon2.

Størstedelen af brancherne i det private har lønstigning på mere end 2,5 pct.

Med undtagelse af to brancher, handel og transport mv. og ejendomshandel og udlejning, steg den gennemsnitlige timeløn med 2,5 pct. eller mere i alle hovedbrancher i virksomheder og organisationer i årets tredje kvartal i forhold til samme kvartal året før. Størst var stigningen for ansatte inden for bygge og anlæg med 3,5 pct., mens ansatte inden for både finansiering og forsikring og kultur, fritid og anden service havde en stigning i lønnen på 2,9 pct. i årets tredje kvartal.

Størst lønudvikling i bygge og anlæg de sidste tre år

Set over en treårig periode, er det ansatte inden for bygge og anlæg som er steget mest i løn. Her har den årlige lønstigningstakt for tredje kvartal i årene 2017-2019 alle ligget på mere end 2,5 pct. Således er der tale om en samlet stigning i lønnen på 9,8 pct. siden tredje kvartal 2016. Der er i samme periode registreret en kraftig stigning i beskæftigelsen inden for bygge og anlæg (se Nyt fra Danmarks Statistik 2019:384). For de resterende hovedbrancher i virksomheder og organisationer har lønstigningen i den tilsvarende periode været på mellem 7,3 og 8,1 pct. fra tredje kvartal 2016 til tredje kvartal 2019.

READ ALSO  IMF Executive Board Completes the Sixth Review Under the Extended Credit Facility Arrangement for Niger and Approves a US$19.9 Million Disbursement

Årlig lønudvikling fordelt på private hovedbrancher iflg. det standardberegnede lønindeksKilde: www.statistikbanken.dk/sblon1.

Standardberegnet og implicit lønindeks

Alle de refererede tal i artiklen vedrører det standardberegnede lønindeks. For tal vedrørende det implicitte lønindeks, samt mere detaljerede tal for det standardberegnede lønindeks, henvises til Statistikbanken på www.dst.dk/stattabel/1931. De væsentligste metodeforskelle er beskrevet på emnesiden til lønindeksene og i statistikdokumentationerne på samme side.