Via Danmarks Statistik

Forbruger- og nettoprisindeks juni 2019

Det samlede forbrugerprisindeks steg 0,6 pct. i juni i forhold til samme måned sidste år. Stigningen er mindre end i maj, hvor den årlige stigning var 0,7 pct. Det er i høj grad prisændringer inden for transport og møbler, husholdningsudstyr og husholdningstjenester, der trækker den årlige stigning i juni ned i forhold til maj. Her trækker møbler, husholdningsudstyr og husholdningstjenester årsstigningen ned, mens transport trækker mindre op i årsstigningen end i maj. Inden for de to grupper er det prisfald på henholdsvis brændstof og møbler, der påvirker indekset mest. Omvendt trækker fødevarer og ikke-alkoholiske drikkevarer op i årsstigningen i forhold til maj. Det skyldes bl.a. prisstigninger på kød, særligt forarbejdet kød, samt okse- og kalvekød.

Vækstbidrag til årsstigningen i forbrugerprisindekset (FPI) i procentpoint - hovedgrupperKilde: Baseret på beregninger, der ikke findes i statistikbanken.

Tøj, brændstof, møbler og boligudstyr trak indekset ned

Den månedlige ændring i forbrugerprisindekset fra maj til juni var et fald på 0,2 pct. Isoleret set trak prisfald på tøj, brændstof, møbler og boligudstyr indekset ned med 0,43 procentpoint. Omvendt trak fødevarer, pakkerejser og hotelovernatninger op med 0,21 procentpoint.

Vækstbidrag til forbrugerprisindekset (FPI) i procentpoint

Maj-Juni 2019

Juni 2018 – Juni 2019

pct.

pct.

Månedlig ændring i

Årlig ændring i

forbrugerprisindekset

-0,2

forbrugerprisindekset

0,6

vægt i
FPI
i pct.

Vækst-
bidrag
i procent-
point

vægt i
FPI
i pct.

Vækst-
bidrag
i procent-
point

Største positive bidrag

Største positive bidrag

Fødevarer

10,41

0,09

Fødevarer

10,41

0,24

Pakkerejser

1,57

0,07

Husleje

21,03

0,18

Hotelovernatninger mv.

0,60

0,05

Tjenester ifm. kultur

4,03

0,12

Største negative bidrag

Største negative bidrag

Tøj

3,52

-0,20

Tøj

3,52

-0,18

Brændstof

2,45

-0,13

Elektricitet

2,51

-0,12

Møbler og boligudstyr

2,05

-0,10

Computere

0,96

-0,09

Kilde: Baseret på beregninger, der ikke findes i statistikbanken.

Lavere priser på varer og højere priser på tjenester

I juni var årsstigningen på varer minus 0,4 pct., hvor årsstigningen lå på 0,1 pct. måneden før. Juni måneds årsstigning på tjenester var 1,4 pct. mod 1,3 pct. måneden før. Den årlige forbrugerprisstigning på 0,6 pct. i juni tangerer niveauet i september 2018. For at finde en lavere årsstigning, skal der ses tilbage til marts 2018, hvor den var 0,5 pct.

Procentvis ændring over 12 måneder i forbrugerprisindekset, varer og tjenesterKilde: www.statistikbanken.dk/pris111.

Størst prisstigning på uddannelse det seneste år

Uddannelse havde den største årlige prisstigning i juni. Stigningen på 2,9 pct. skyldes bl.a. højere priser for at gå på privatskole.

Lavere priser på tøj og sko den seneste måned

Den seneste måned har beklædning og fodtøj haft det største prisfald. Prisfaldet på 5,4 pct. skyldes hovedsageligt det begyndende sommerudsalg på tøj. Restauranter og hoteller steg 1,6 pct., hvilket bl.a. skyldes højere priser på hotelovernatninger.

Forbrugerprisindeks, nettoprisindeks og det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP)

2018

2019

Ændring

Vægte pr.
januar
2019

Juni

Maj

Juni

Maj 2019
– juni 2019

Maj 2018
– maj 2019

Juni 2018
– Juni 2019

indeks, 2015 = 100

pct.

Forbrugerprisindeks i alt

100,00

102,3

103,1

102,9

-0,2

0,7

0,6

Fødevarer og ikke-alkoholiske

drikkevarer

11,84

102,9

104,2

105,0

0,8

1,3

2,0

Alkoholiske drikkevarer og tobak

3,28

102,0

103,1

103,4

0,3

1,4

1,4

Beklædning og fodtøj

4,37

96,4

96,0

90,8

-5,4

-4,3

-5,8

Bolig

29,72

103,4

104,1

104,0

-0,1

0,8

0,6

Boligudstyr,

husholdningstjenester

5,34

96,8

98,0

95,8

-2,2

0,2

-1,0

Sundhed

2,98

101,2

102,3

102,1

-0,2

1,2

0,9

Transport

12,41

102,8

104,2

103,6

-0,6

1,6

0,8

Kommunikation

2,12

86,2

85,7

85,2

-0,6

-0,2

-1,2

Fritid og kultur

11,31

101,2

102,7

103,1

0,4

2,0

1,9

Uddannelse

0,85

108,0

111,1

111,1

0,0

2,9

2,9

Restauranter og hoteller

6,28

108,5

108,2

109,9

1,6

0,8

1,3

Andre varer og tjenester

9,51

104,4

104,4

104,2

-0,2

-0,1

-0,2

Varer

47,59

99,3

99,9

98,9

-1,0

0,1

-0,4

Tjenester

52,41

105,2

106,2

106,7

0,5

1,3

1,4

Forbrugerprisindeks

ekskl. energi og

ikke-forarbejdede fødevarer

87,17

102,3

103,2

103,0

-0,2

0,8

0,7

Nettoprisindeks i alt

102,7

103,6

103,4

-0,2

0,9

0,7

HICP i alt

101,9

102,7

102,4

-0,3

0,7

0,5

HICP-CT i alt

102,3

103,1

102,8

-0,3

0,8

0,5

READ ALSO  Managing Director Georgieva’s Remarks at Arab Fiscal Forum Finance Virtual Ministerial Meeting