Via Danmarks Statistik

Forbruger- og nettoprisindeks januar 2020

Det samlede forbrugerprisindeks steg 0,7 pct. i januar i forhold til samme måned sidste år. Stigningen er lavere end i december, hvor den årlige stigning var 0,8 pct. Det er især hovedgruppen fødevarer og ikke-alkoholiske drikkevarer, der trækker årsstigningen i forbrugerprisindekset ned i januar i forhold til måneden før. Inden for fødevarer er det i høj grad prisændringer på brød og kornprodukter samt smør, der bidrager til den lavere årsstigning. Omvendt trækker kød, herunder svinekød, årsstigningen op.

Vækstbidrag til årsstigningen i forbrugerprisindekset (FPI) i procentpoint - hovedgrupperKilde: Beregninger baseret på www.statistikbanken.dk/pris111.

Høje priser på svinekød

I januar 2020 ligger forbrugerprisindekset for svinekød knap 10 pct. højere end for et år siden. Dermed ligger forbrugerpriserne på svinekød på det højeste niveau siden august 2010. Landbrugets prisindeks for slagtesvin er steget godt 64 pct. over det seneste år og ligger dermed på det højeste niveau siden 1997. Dette kunne indikere, at forbrugerpriserne på svinekød kommer til at stige yderligere i den kommende tid. Årsagen til de store prisstigninger på svinekød skal findes i udbredelsen af svinepest (se Nyt for Danmarks Statistik 2019:434). Når man sammenligner prisudviklingen på svinekød hos hhv. landbruget og forbrugerne, er det tydeligt, at priserne svinger markant mere i landbruget. Dette hænger sammen med, at forbrugerpriserne påvirkes af meget andet end selve råvarepriserne herunder bl.a. transportomkostninger, lønninger og avancer hos grossister og supermarkeder.

Forbrugerprisindeks for svinekød og prisindeks for slagtesvinKilde: www.statistikbanken.dk/pris111 og www.statistikbanken.dk/lpris10.

Charterrejser, bankgebyrer samt benzin og diesel trak indekset op

Fra december til januar steg forbrugerprisindekset 0,1 pct. Isoleret set trak prisstigninger på charterrejser, bankgebyrer samt benzin og diesel indekset op med 0,20 procentpoint. Modsat trak udsalget på tøj og sko samt prisfald på elektricitet ned i indekset.

Størst prisstigning på transport det seneste år

Transport havde den største årlige prisstigning i januar. Stigningen på 2,7 pct. skyldes bl.a. højere priser på benzin og diesel. Beklædning og fodtøj havde det største prisfald på 5,3 pct., hvilket især skyldes lavere priser på tøj.

Højere priser på køkkenudstyr og bankgebyrer den seneste måned

Den seneste måned har boligudstyr, husholdningstjenester samt andre varer og tjenester haft den største prisstigning. Begge havde en stigning på 1,7 pct. Dette skyldes bl.a. højere priser på køkkenudstyr og bankgebyrer. Beklædning og fodtøj faldt 9,5 pct., hvilket især skyldes vinterudsalget på tøj.

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Nyt vægtgrundlag

Fra januar 2020 benytter forbruger- og nettoprisindekset samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) et nyt vægtgrundlag. Det nye vægtgrundlag kan findes på www.dst.dk/doku/forbrugerprisindeks.READ ALSO  Eftersyn af repatrieringsordningen